Reklamation

Pelsen skal have været i pelsopbevaring hos Pelsbox, i denne sæson.

Opbevarings reklamation

Kundens opbevaringsbevis som er indleveret til indleveringetstedet, samt kartotekskort skal returneres til Pelsbox. Reklamation skal værre skriftlig. Pelsen skal ligeså leveres retur til Pelsbox, for nærmere gennemgang, hos buntmageren. Har Pelsbox ikke modtaget en skriftlig reklamation, inden opstart til ny sæson betragter Pelsbox, at der ikke har været reklamation i sæsonen. Kundedata/information bliver slettet, når ny sæson starter.

Derfor er det vigtig at Pelsbox har deres reklamation, så tidligt som muligt for at kunne behandle den. Kan opbevaringsbeviset samt kartotekskortet ikke fremskaffes, i forbindelse med reklamationen, kan Pelsbox ikke være behjælpelig. Sidste frist er 01-02 for denne sæson. Der kan forekomme reklamationer som vil blevet behandlet, uden at være skriftlig, hvis det er aftalt med Pelsbox administrations kontor. Tidsfristen skal overholdes inden 01-02.


Pelsrens reklamation

Alle pelse som bliver renset af Pelsbox, skal straks efter modtagelsen gennemgås for eventuelle fejl eller mangler. Hvis kunden ikke inden for en tidsfrist på 5 dage, fra modtagelsen, har angivet en reklamation må vi forvente, at der ikke har været nogen reklamation.

Meget skindtøj bliver indleveret til rensning i en meget dårlig tilstand, og da er det vigtigt at kunden bliver informeret om, hvilke odds de er oppe imod, så forventningerne til resultatet ikke bliver sat alt for højt, men at kunden får en realistisk forståelse af, hvilke resultater der kan forventes.

En del af oplysningerne før rensning er kun sund fornuft, og ikke ukendt i forbindelse med kemisk tekstilrens. I renseriet modtages ofte beklædnings-genstande fremstillet af vanskelige stoftyper plettet af blod eller lign., og i sådanne tilfælde skal kunden blive gøres opmærksom på, at den pågældende beklædningsgenstand muligvis vil tage skade.

Hvis man ønsker pletterne fjernet, skal man altid bede om kundens tilladelse, så arbejdet foretages på kundens egen risiko. Det er den slags sund fornuft, man også må anvende i forbindelse med modtagelse af ruskind og læder. Vi vil anbefale, at det gøres skriftligt.

 

Pelsreparation reklamation

Pelsbox's reparations liste skal være på pelsen ved modtagelse, for at Pelsbox udfører denne opgave. Husk kunden skal skrive underpå reparations listen, kun sådan kan vi undgå misforståelser. Er der reklamation, skal kontoret informeres før returnering. Reparation listen skal sendes sammen med pelsen, til nærmere gennemgang, hos buntmageren. Har Pelsbox ikke hørt noget inden Dato 01-02 betragter Pelsbox at der ikke har været nogen reklamation.

Kundedata/information bliver slettet, når ny sæson starter. Derfor er det vigtig at Pelsbox har deres reklamation, så tidligt som muligt for at kunne behandle den.