Møl-angreb

Når æg udklækkes til møl larver kan de gøre stor skade på din pels og garderobe. Tjek derfor altid pelsen før opbevaring.

Møl æg eller laver i pelsen

Der findes flere arter møl, som spiser uld og pelsværk - pelsmøl, tapetmøl, frømøl, men det almindeligste er klædemøllet.

¤ Voksne er 6-8 mm med stråfarvede vinger og ingen markeringer.
¤ Larverne er råhvide med et brunt hoved og er op til 10 mm lange.
¤ Møllarven laver uregelmæssige huller i forret, pelshår siden.
¤ Når æg bliver til larver, bliver de i pelsen for at spise - også selvom den er i pelsopbevaring.

Har et møl lagt æg i pelsen, vil de på et tidspunkt udklække. Derfor er det en god ide at bestille en tromle behandling, når man indleverer pelsen til pelsopbevaringen. Denne behandling vil slå æg og larver, støv og løse hår ud af pelsen, samtidig med at en industri-udsugning-maskine vil suge det over i en stor lukket beholder.

I Pelsbox Danmarks topmoderne Aircold-ventilationsanlæg varierer temperaturen mellem 16-20 grader. Skulle en møl finde vej til vores Aircold-ventilationsanlægs rum, vil den blive fanget i en af vores mange opsatte elektriske insektfælder samt specielle feromon fælder. I sommerperioden vil der yderlig blive sprøjtebehandlet for møl 2 gange, for sikkerhedens skyld. Behandling vil slå de flyvende insekter ihjel, men ikke larver og mølæg. 

Æggene er så små, at de er svære at se. Det man først ser, er små gryn af larvernes ekskrementer. I forbindelse med mølgnavet pels, vil der oftest ses lidt spind, som larven har lavet. Æggene klækkes på ca. 1 uge ved stuetemperatur 18-21 grader. Ved under 10-12 grader eller lavere, klækkes de slet ikke. 

Ved udlevering fra pelsopbevaringen og pelsen ikke har været i tromlen, og et møl har lagt æg i pelsen før indlevering til opbevaring, vil æggene blevet udklækket og laverne vil spise af pelsen, mens den hænger i pelsopbevaringen. Laverne spiser, der hvor æggene er blevet lagt.

Mangler der hår eller er der mange løse hår, skyldes det sandsynligvis at larver har været på spil. Pelsbox er ikke erstatningsansvarlig for denne form for skader.      

Bemærk at pelse i almindelighed kan fælde en smule.

DERFOR ER DET VIGTIG AT BESTILLE TROMLE KØRSEL ELLER ET EFTERSYN AF PELSEN INDEN PELSOPBEVARING. ØNSKES ET EFTERSYN, BEDES DE OPLYSE DETTE I FORBINDELSE MED INDLEVERINGEN HOS PELSBOX DANMARK.

Udviklingen fra larver til møl, kan tage fra 6 uger op til adskillige måneder, afhængig af temperaturen.

VIGTIGT: Kommer pelsen med mølæg, vil disse blive udklækket og skade pelsen under opbevaringen, hvis den ikke bliver behandlet. Derfor anbefales en tromle skåne rens eller en tromle behandling - for sikkerhedens skyld.    

Eventuel køb en åndbar dragtpose, når pelsen er hjemme fra opbevaring. Sådan at flyvende møl, ikke kan lægge dens æg i pelsen.     


Bestil behandlingen ved indleveringsstedet - sæt kryds på opbevaringsbeviset ved den ønskede behandling.  

Eftersyn:   Vejl. pris 150,-  
Ved eftersyn gennemgår professionel buntmager hele pelsen. Skal pelsen under nål og tråd vil de blive kontaktet personlig af buntmageren.

Behandling:   Vejl. pris 190.-
Gennemluftning med højtrykjet. Fjerner løse hår og støv.

Tromle, skåne, rensning:   Vejl. pris 350.-
Savsmuld samt speciel rensevæske som genopretter pelsens naturlige balance, struktur og smidighed. Glans, affedtning og løsner løse hår. Pelsen bliver samtidig behandlet for evt. mølangreb.

Åndbar dragtpose til pelsværkKlædemøl