Forsikringsforhold

Husk altid at læse forsikringsforholdene på opbevaringsbeviset, det kan være så ærgerligt ikke at få sin pels erstattet. 

Sæsonen starter 01/01 og slutter ultimo december. Pelse som ikke er hentet, overgår til ny betalingssæson.

Særligt forhold ved pelsopbevaring

Ved køb af Standard Pelsopbevaring hænger pelsene ved siden af hinanden i opbevaringen. Derfor kan det ske at "nabo-pelsen" kan lugte af parfumer, røg eller andre lugte. Denne lugt kan godt hænge lidt i pelsen, som den hænger opad. Vil man ikke risikere det, anbefales det at købe en dragtpose til opbevaring af pelsen. Har pelsen været udsat for lugtgener kan man bestille Tromle-skåne-rens, for at fjerne de værste lugtgener.

Pelsbox kan ikke give garanti for at der ikke kan opstå mølskader i pelse under opbevaring

Indleveres pelsen med mølæg, vil disse blive udklækket og skade pelsen under opbevaringen, hvis den ikke bliver behandlet før opbevaring. Derfor anbefales en tromle skåne rens eller en tromle behandling - for sikkerhedens skyld. Eventuelt køb en åndbar dragtpose, når pelsen er hjemme fra opbevaring. Sådan at flyvende møl, ikke kan lægge dens æg i pelsen.

Forsikringsforhold i pelsopbevaringen

Alle pelse som bliver indleveret til opbevaring skal være dækket af dem, som ejer pelsen. Det gælder skader som kan opstå hos Pelsbox.
Det gælder eksempelvis: Elskader–Røgskader-Brandskader-Vandskader-Tyveri-Hærværk.

Derfor spørg altid deres forsikringsselskab hvis du er i tvivl. Under opbevaring er pelsen normalt dækket af kundens generelle indboforsikring. Har man mere end én pels, kan det være at de er underforsikrede.

Forsikringen omfatter ikke pelse, der har befundet sig uden for helårsboligen i mere end 12 måneder og nogle kun 6 måneder. Kontakt deres forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Tegning af forsikring hos Pelsbox Danmark

Har du indleveres Deres pels direkte hos Pelsbox Danmark i Romancevej 41 i Herlev, har De mulighed for tegne en  Garanti-Tryghed tegnes via Pelsbox Danmark. Denne service tilbydes ikke ved indlevering i andre butikker end i Herlev.

Når De har tegnet en lager Garanti-Tryghed på Deres pelsfrakke, på Pelsbox lager, gælder garantien først, når pelsen er modtaget i Pelsbox ‘s varetægt, og faktura er blevet betalt.

Pelsen kan max. hænge i en sæson, fra 1. januar til 31. december. Derefter udløber Garanti-Trygheden, hvis ikke aftalen er fornyet.

Garanti-Tryghed pris pr. enhed. Alle priser er inklusiv moms.

Pelsværdi 10.000 kr. = kr. 500,-
Pelsværdi 20.000 kr. = kr. 650,-
Pelsværdi 30.000 kr. = kr. 800,-
Pelsværdi 40.000 kr. = kr. 900,-
Pelsværdi 50.000 kr. = kr. 1000,-

Garanti-Tryghed gælder for:

Brand - Røgskader - Vandskader - El skader - Tyveri.

Garanti-Tryghed gælder kun på Pelsbox‘s Lager. Dækker ikke transporten til & fra Pelsbox, pelsværksteder, renserier og indleveringstedet. Pelskvittering skal fremvises ved en hver skade. Pelsen kan ikke forsikres for mere end værdien på skadetidspunktet.